آموزش ریاضی ۱-مبحث حد (ریاضی آسان )

آموزش ریاضی ۱-مبحث حد (ریاضی آسان )

آموزش ریاضی ۱-مبحث حد (ریاضی آسان )

در این جزوه ها آموزش های ریاضی با روشی کاملا مفهومی و قابل درک برای دانشجو های ترم اول رشته های مهندسی و پزشکی صورت گرفته.در این آموزش سعی شده  دانشجو به جای حفظ فرمول های نامانوس ابتدا مفاهیم را درک کند و سپس با استفاده از قوانین بازی شیرین ریاضی استراتٰژی برد در بازی را خود طرح ریزی کند.با چندبار خواندن این جزوه ابتدا مفاهیم را درک کنید وسپس سعی کنید تمرین ها را حل کنید.فرمت پی دی اف 21 صفحه


اینجا هم مشاهده کنید

آموزش ریاضی ۱-مبحث حد (ریاضی آسان )

آموزش ریاضی ۱-مبحث حد (ریاضی آسان )

آموزش ریاضی ۱-مبحث حد (ریاضی آسان )

در این جزوه ها آموزش های ریاضی با روشی کاملا مفهومی و قابل درک برای دانشجو های ترم اول رشته های مهندسی و پزشکی صورت گرفته.در این آموزش سعی شده  دانشجو به جای حفظ فرمول های نامانوس ابتدا مفاهیم را درک کند و سپس با استفاده از قوانین بازی شیرین ریاضی استراتٰژی برد در بازی را خود طرح ریزی کند.با چندبار خواندن این جزوه ابتدا مفاهیم را درک کنید وسپس سعی کنید تمرین ها را حل کنید.فرمت پی دی اف 21 صفحه


اینجا هم مشاهده کنید